จะก้าวไป แม้ไฟ จะไหม้โลก จะก้าวไป แม้โชค จะอับเฉา จะก้าวไป แม้ใคร จะด่าเรา จะก้าวไป แม้ใครเขา เผ้านินทา จะก้าวไป เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะก้าวไป เพื่อขจัด มวลปัญหา จะก้าวไป เพื่อพิทักษ์ องสภา จะก้าวไป เพื่อพัฒนา สถาบัน